Jonas Aistis
Ratelis

TAI BUVO sapnas, bet taip anei sapne
Nebūna ir nebeįvyksta niekad,
O laiko bėgyje tatai palieka,
Lyg šviesus krislas žibėti pelene...

Ir dūsauti, ir klausti: O kas mane
Kartoti verčia, kai neklauso niekas -
Tai buvo sapnas, bet taip anei sapne
Nebūna ir nebeįvyksta niekad...

Nūnai vis tiek tai įvykę būt ar ne -
Tik nepasiekiama per laiko tieką
Tepatveria ir amžinai palieka
Gyva ir tebeskambančia styga, nes

Tai buvo sapnas, bet taip anei sapne
Nebūna ir nebeįvyksta niekad,
O laiko bėgyje tatai palieka,
Lyg šviesus krislas žibėti pelene...

Grenoblis, 1944.2.26


"Nemuno ilgesys", 1947m.