Jonas Aistis
Vai nedvelk

VAI NEDVELK, nedvelk, vėjeli,
Vyšnių žiede, vai nešelk,
Ir nukrėsdamas žiedelį
Mano džiaugsmo neprikelk...

Vai nejudinki lapelių,
Te šis vakaras kvapnus,
Kaip aukas, į dangų kelia
Mano džiaugsmą ir sapnus...

Te balta, šalta, bejausmė
Nusišypso pilnatis -
Teužmiega mano džiaugsmas,
Teužmiega ši naktis...

Thompson, 1946.3.7


"Nemuno ilgesys", 1947m.