Jonas Aistis
Nuostabi diena

O NUOSTABI diena! Lietaus būriai
Skubėdami viens kitą vaikė...
Kasdieniškai, šykštuoliškai, žiauriai
Išdžiūvęs senis svarstė laiką.

O bus jinai, kaip daugelis dienų,
Jos niekas negalės išskirti,
Bet džiaugsmo štai viršukalnėm einu
Ir man vis tiek - gyvent ar mirti!

Paryžius, 1945.7.1


"Nemuno ilgesys", 1947m.