Jonas Aistis
***

TAVE mes, tėvyne, širdy išnešiosim
Po skaudaus ištrėmimo svečiąsias šalis
Ir nuolatos šauksim, ir nuolat kartosim:
Tai mes tavo kūno gyvoji dalis!
Ir mes dar sugrįšim, tautiečiai ir broliai,
Ir laisvę tėvynei parnešim namolei...

Villefranche-sur-Mer, 1945.4.17


"Nemuno ilgesys", 1947m.