Jonas Aistis
Ateis ir tau

ATEIS ir tau diena žadėta,
Ir šilas atsidus lengvai,
Tėvynėje viltis sudėtas
Į saugų uostą neš laivai.

Iš griuvėsių, žaizdų giliausių
Ir skurdo prisikels laisva,
Ir į rytojų, į šviesiausią
Eis vėlei amžių Lietuva!

Tave tad, broli, šauks artojų
Vaga palikus nearta,
Kad paskui žagrę į rytojų
Nueitų pakaitos karta.

Užuoganoj pasėto javo
Želmuo diržingas želmenės
Ir bus pilni aruodai tavo -
Gimta žemelė mus penės.

Ir tu, sesut, pasidabinus
Margais žičkeliais, kaspinais,
Varteliuose šauniam vaikinui
Kalbėsi žodžiais dyvinais...

Ateis ir tau diena žadėta,
Ir šilas atsidus lengvai,
Tėvynėje viltis sudėtas
Į saugų uostą neš laivai!

Villefranche-sur-Mer, 1945.5.8


"Nemuno ilgesys", 1947m.