Jonas Aistis
Tas pats

TAS PATS dar veidas - atviras ir sveikas,
Dar aisčių motinos akių giedra,
Nors keitė visa ką beširdis laikas,
Nors blukino ir lietūs ir kaitra!

Panemuniais vis baltos drobės balo,
Vėjelis žaidė gintaro plaukais,
Ir sielvartas, ir džiaugsmas, it metalas,
Dainuojamas skambėdavo laukais...

Sesuo, iš amžių ūkanos atėjus,
Paniekinus ir sielvartą ir vėjus,
Tu eiki aisčių motinos keliu!

Budėki apleista, budėk našlaitė,
Nuliūdusi ties rūtų darželiu -
Tu mūs garbė ir šlovė, lietuvaite!

Grenoblis, 1944.2.21


"Nemuno ilgesys", 1947m.