Jonas Aistis
Trapi širdis

TAI LIŪDNAS šios dienos pilkumas
Ir vėjo pasaka kraupi
Į sielvarto bedugnę stumia
Tave, mano širdie trapi!

Ten, uolose vanduo alsuoja
Ir šaukia sielvarte - sudie!
O lyg bures akiratis vilioja
Tave, mano trapi širdie!

Žuvėdrų veriantis klykimas,
Jų desperacija kraupi
Į tolį ir erdves jau šaukti ima
Tave, mano širdie, trapi!

Lengva burė, tartum drugelis,
Dangun įsmigus išdidi,
Klajūnų ilgesiu nubalus gelia
Tave, mano trapi širdis!

Marblehead, 1946.7.9


"Nemuno ilgesys", 1947m.