Jonas Aistis
Gegužinės

RAŠKYDAMI žiedelį aliai vieną,
Bandydami pralenkt vieni kitus,
Bėgiodavom žibuoklių po šlaitus,
Braidydavom šlapuokšniuose purienų

Ir laipiojom ievas, žiedais nukartas,
Apsvaigusys jaunyste ir kvapu,
Grožėjomės žolynu ir lapu,
Bėgiodami galilaukes neartas...

Seklyčioje, tarp vaško ir žiedų
Jaukaus slaptingo kvapo, ir maldų,
Stovėjo Dievo Motina, pamynus

Po kojų mėnesį ir žalčio narsą,
Stebėdama jaunimo veido varsą,
Vargų palaužtą senį ir žolynus...

Villefranche-sur-Mer, 1945.5.14


"Nemuno ilgesys", 1947m.