Jonas Aistis
Lopšinė

DANGUM ir žeme karalienė naktis
Ateina žvaigždes įsižiebus ik vienai,
Išbalus tiktai nuostabi pilnatis
Svajingai niūniuoja skaisčioj mėnesienoj:
Užmik, mano džiaugsme ir laime, užmik!

Tebūna tau miegas saldus ir gaivus,
Sapnai nesapnuoti, įvykę svajonės
Ir tesupa laimė, kaip jūra laivus,
Teskamba tau kalnų viršūnės ir kloniai:
Užmik, mano džiaugsme ir laime, užmik!

Paryžius, 1945.7.19


"Nemuno ilgesys", 1947m.