Jonas Aistis
Ruduo

MERDI žemė - paslika ligonė,
Ruduo ir vėtra - jie tik du.
Užniko liepą be malonės,
Užnikę žvigdo.

Vėtra šėlo, o šėlimas fėjos,
O siutimas, ak tu!
Ir ruduo šakose glamonėjos -
Meilė rudenio naktų.

Tai nusipurtė lapus ir žemė,
Raudodama: kol greit?..
Vėtra cypauja ir šlama
Po lapus: - All right!

Kaunas, 1929.10.20


"Eilėraščiai", 1932m.