Jonas Aistis
Debesys

DEBESYS gula, gula -
Juodi, sunkūs debesys.
Aš gėriau laimės sulą
Tavo rankų kabėse.

Ir visa giedra rodės,
O tujen, amžiną atilsį,
Paėmei mano dienas, kaip drobę,
Ir baltinti patiesei...


"Eilėraščiai", 1932m.