Jonas Aistis
Nuėjo dienos

NUĖJO dienos varomos,
Prigėrę kraujo it kempinės,
Tik skliautas plaukė mariomis,
Ištempęs burę vakarinę...


"Eilėraščiai", 1932m.