Jonas Aistis
Rugpjūčio naktis

ŠVELNI rugpjūčio vėsuma,
O širdis net ritmą lėtina...
Keista naktis! Žiūriu žvaigždėsna -
Pasibaisėtina, pasibaisėtina!

Rami naktis, nutilusi -
Pasibaisėtina! Ak! aiman, ten
Pulkais taip auga žvaigždės, pilasi
Ir krinta lietumi, lyg deimantai...

Nurimk, širdie, nurimk, papaikėle, -
Nėra ko jaudintis ir plakti -
Kas dedasi danguj, ne tavo reikalas,
Kas dedasi danguj rugpjūčio naktį...

O tos žvaigždelės sielvartingai krinta...
Tik šilas po senovei dunkso...
Net darosi graudu. Kad ją kur šimtas! -
Naktis verta Flamariono plunksnos!


"Eilėraščiai", 1932m.