Jonas Aistis
Yra tylios naktys

YRA tylios naktys
Tyluma įkyrę,
Yra gyvi žmonės,
O tarytum mirę;

Ir įvairios meilės
Tyli jų širdyse,
Kaip įkyrios naktys,
Nemigoj ištįsę...


"Eilėraščiai", 1932m.