Jonas Aistis
Palei lieptą

PALEI lieptą, prie berželio
Viršūne nulinkusia,
Anksti rytą saulė kelias,
Jūroj išsitrinkusi,

O už šilo violetų,
Vakaro pravirkdytų,
Saulė leidžias taip iš lėto,
Ilgesiu nugirdyta...

________________


PRIE STATINIŲ, ten daržely,
Rožę nusiskynusi,
Sakė, jai šią naktį žalią
Mylimas vaidinosi...

O sodely, ten po vyšnių,
Kur snieguose nėrėsi,
Verkė: - Mielas nesugrįžta, -
Rankeles užnėrusi...


"Eilėraščiai", 1932m.