Jonas Aistis
Menuetas

ŽALSVAS fonas - tamsus ir švelnus.
Bėga akys toliman gėlynan -
Mėnesis, atsupęs debesio skvernus,
Kaspinu pajuosęs seną mandoliną...

Dega akys ugnimi neryškia,
Paukščių kelias vos žymus...
Tai naktis - klastinga moteriškė -
Vežasi šešėlių vežimus!

Na ir laisvė! Niekur nieko...
Tik šešėliai žiūri taip iš pasalų,
Tik tvankoj smalsuolės varlės!..

Aukštos mintys, kilnūs siekiai
Vandenin pabiro perlais!
Mėnuo šaipėsi: galų gale, galų!..

Kaunas, 1929.2.17


"Eilėraščiai", 1932m.