Jonas Aistis
Nuotrupa

TAI DIENA - bespalvė kaip degtinė,
Tartum stiklas ar šaltinis tyrasai!
Man vis tiek, kad gintarinį
Žarsto smėlį duobkasiai.

Dvelkia vėjas; švelnios lūpos
Sušnabžda man "baik!"
Tartum dienos bėga upės -
Imk mane ir svaik!

Kaunas, 1928.5.3


"Eilėraščiai", 1932m.