Jonas Aistis
Alėjoj

PRABĖGDAVO vėjas, tik dulkes pakėlęs,
Praeidavo žmonės, lyg sutemų dvasios -
Man tuščia ir ilgu alėjoj...

Ir pinasi svajos vainikais, lyg gėlės, -
Aš laukdamas ieškau, ieškau, lyg rasiu,
Ko ištisą amžių ilgėjaus...

Kaunas, 1926


"Eilėraščiai", 1932m.