Jonas Aistis
Anapus saulės

ANAPUS saulės, anapus marių krašto,
Kraujų taku kas kryžių neša...
Krauju rašytas Šventas Raštas -
Kas jį krauju išrašė?

Ar Tu jį parašei, kuriam Geriausio vardas,
Amžinas ir tvirtas? -
Aš klausiu nūn Tavęs, kaip klausė milijardai,
Aš - savo laime girtas...


"Eilėraščiai", 1932m.