Jonas Aistis
Susimąstymas

NEPAMETA manęs graudus tas susimąstymas,
Neišpasakyta baimė prieblandų...
Taip, rodos, šauktum "gelbėkit!", lyg skęsdamas,
Nes susiraizgė mano minčių gijos ir galo nerandu.

Kaunas, 1929.11.14


"Eilėraščiai", 1932m.