Jonas Aistis
Aš tau atidaviau

AŠ TAU atidaviau
Savo jaunystės šukę.
Sakei, kad diena dieną vydavo,
Kaip laivas vėtroj atitrūkęs...

Pasidžiaugei ir numetei.
Paliko tuščias sodas...
Naktis praskyrė nuometą
Ir verkiančias akis parodė...

Kaunas, 1929.2.7


"Eilėraščiai", 1932m.