Jonas Aistis
Apie pavasarį

PAVASARIS prakala pumpurus,
Žiedais apkaišo metūges -
Kvepėjimu aštriu, lyg kamparu,
Beržuos apsvaigsta gegužės.

Tai panašu į meilę, lyg į meilę,
Ir ilgu, ir noris eit tolyn keliu,
Lyg tam lunatikui Jogailai, -
Klausyti gegužių, klausyt lakštingalų..

Pasižiūrėti į žiedus sužiurusius...
O kiek akių! lyg tų, lyg mėlynų!
O danguje žydram, lyg jūroje
Piratas, mėnuo sėlina...

Švelnus pavasaris, lyg pabučiavimu,
Žiedams prakals nedrąsiai pumpurus,
Bet ir pavasaris, ir mūs gyvenimas
Ištirps bematant, tartum kamparas.

Kaunas, 1929.5.5


"Eilėraščiai", 1932m.