Jonas Aistis
Kapai

KRYŽIAI, išsekę asketai,
Vadina į kapus,
Ir skuba ten, kur reiktų eit iš lėto
Tarytum nesupus?...

Tie kryžiai be aistros ir ramūs -
Jų glėbis toks platus,
Kad būtų dar kvailiau gyvenime, -
Aplenkčiau, rods, kapus.

Kam tie kapai, kam kryžių eilės,
Jei žemė taip meili?
Ko eina į kapus, jei žemės gailis,
Suprasti negali?

Kaunas, 1926.10.17


"Eilėraščiai", 1932m.