Jonas Aistis
Atėjo vakaras

ATĖJO vakaras, suraukęs antakius.
Kaip žmogžudys, krauju rankas sutepęs.
Klajojau mintimis tuo meilės sentakiu,
Turėjau galios tarti "tapk!" ir - tapo.

Deja, nebuvo vakaro, nei antakių...
Tai vakaras netikras - mano sukurtinis,
Bet tu klajosi mano meilės sentakiu,
Nuėmęs knygą nuo lentynos.


"Eilėraščiai", 1932m.