Jonas Aistis
Raizgos sniegas

RAIZGOS sniegas, minkštas ir tylus,
Tartum pirštai nusigandus virpa.
Buvo meilė taip pražydus, išputojus kaip alus,
Bet taip greit, taip greit ištirpo...

Aš mačiau kadaise: snigo vienumos kliedėjime.
Ir sakiau: tai mano sapnas, sapnas ir legenda…
Bet ir jį man išplėšė, ir sniegų žydėjime
Tartum marių putoj skendo...


"Eilėraščiai", 1932m.