Jonas Aistis
Erratum

JAU KITOKIOS bangos ir kitokia jūra.
Taip, per daug čia rašalo, o per maža kraujo!
Norisi į ugnį mesti korektūrą
Ir rašyti viską, viską vėl iš naujo.

Kada pūga šėlo, kai ruduo dejavo
Ir šilai vaitojo - žalios šakos lūžo,
Aš rašiau kažkokį vakarą nesavą,
Obelų ir vyšnių papuoštą gegužį...

Kaip galėjau vyšnias, kai žiema aplinkui!
Vasarą saulėtą, kai jau jos nė aido...
Nuolankiai prašau jus: eilutes aplenkit,
Aš be blogo noro parašiau per klaidą: -

Vėjai vyšnių žiedą sukdami verpetais, -
Išspausdinta knygoj, o turėtų būti: -
Lenkia vėtra medį, lenkia žmogų metai, -
Aštuntam devinta nuo viršaus eilutė.


"Eilėraščiai", 1932m.