Jonas Aistis
Kas pažiūrės

KAS PAŽIŪRĖS, kaip į lauka nualintą,
Ir nusisuks ir nusigręš nuo jos:
Čia niekas nepadės - nei talentas,
Nei prakaitas, nei ašaros...

Bet nulinkau į žemę tą, apaugusią kerplėšomis,
Su dideliu tikėjimu, su meile didele -
Paliksiu lyjamas ir vėtrų plėšomas,
Paliksiu čia nors juokdario pavidale!


"Eilėraščiai", 1932m.