Jonas Aistis
Dolorosa

RYTAS. Takas. Gėlės.
Ašaros žieduose gailios.
Paskutiniai žodžiai gėlė -
Mater Dolorosa su septyniais peiliais!

Apipynė meilė širdį
Vainiku ir rožių, ir erškėčių.
Ir kvepėjo skausmas mirtinai nugirdęs -
Paskutiniais žodžiais ant laiptelių klėčio...

Juos nešiau, kaip kryžių sunkų,
Po našta parkritęs - nebepasikėliau...
Mater Dolorosa! Ta pati karunka -
Rytas, takas, gėlės...


"Eilėraščiai", 1932m.