Jonas Aistis
Antipona

BE GALO man įkyro, įkyro man
Tas dirbtinis juokas ir ašaros!
Pasižiūriu stebėdamas nei chiromantas,
Kaip ritasi žvaigždė dangum ir ežeru.

Man rodėsi, kad nėr dangaus, nėr žemės,
O tiktai aš ir ežeras, ir šilas anoj pusėje...
Pakilo vėtra ir išgaišo mano žemė -
Tai reiškia - gyvenau melu, melu, iliuzija.


"Eilėraščiai", 1932m.