Jonas Aistis
Apie laimę

KAS MAN šiandien rodos vargas,
Vakar buvo laimė -
Kaip genys pasaulis margas,
Kaip genys ir laimė.

Aš maniau: maža trobelė
Tarp miškų kur kaime,
Palangėj berželis žalias,
O trobelėj laimė...

Aš maniau, kad žmoną gerą, -
Gražią jau savaime, -
O tada be margo dvaro
Būtų tokia laimė!

Šiandien vėl jau rodos kita -
Ne žmona, ne kaime...
Kas ją žino, kokia šita
Būna kartais laimė!


"Eilėraščiai", 1932m.