Jonas Aistis
Aš šiandien tau

AŠ ŠIANDIEN tau tik pasakas seku, -
Tave myliu, tave pateisinu:
Tujen tyra, nepaliesta smakų,
Tujen beržų ir gluosnių eisena.

Gal kartais per žiaurus tau rodžiausi?
Gal žodžiu užgavau? Gal intariau?
Bet tu viena paliksi mano žodžiuose
Su kvepiančiais laukais ir gintarais.

Pajusi kada nors šių žodžių šilima
Ir pasigersi jais tarsi brangiu aliejumi:
Tujen man viskas: sesuo, ir motina, ir mylima
Švelni linų žiedais ir jazminų kvepėjimu.

Tujen gražiausia pasaka, ir liūdesį pateisinu,
Kaip karalaitės kalne, pagrobtos smakų...
Einu pro tas beržų ir gluosnių eisenas
Ir pasakas, ir pasakas seku...

Kaunas, 1930.9.28


"Eilėraščiai", 1932m.