Jonas Aistis
Atvirutė

TAU - agato naktis, tau - fontano perlus
Ir rasas, ir žvaigždes, kur nukrinta.
Liūdi eglė rami, lūžta žodžiai perpus -
Ne naktis, o klaikus labirintas.

O tenai vėl giliai - vakarai kruvini,
Kiek ten laimės svaiginančios būta!
Eisim toli tenai, eisim vienų vieni!...
Tokia buvo naktis atvirutėj.


"Eilėraščiai", 1932m.